اوکراین: روسیه به قدری پهپاد ایرانی دارد که می‌تواند هر روز حمله کند

اوکراین: روسیه به قدری پهپاد ایرانی دارد که می‌تواند هر روز حمله کند

روسیه طی هفته‌های گذشته به طور گسترده از این پهپاد‌ها برای حمله به شهر‌های اوکراین و دیگر اهداف در این کشور استفاده کرد. مسکو علاوه بر پهپاد‌های «شاهد-۱۳۶» و «شاهد-۱۳۱» از پهپاد‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی استفاده می‌کند.

فرهنگی

اخبار سیاسی