اتاق اصناف در خدمت پلمب‌کنندگان!

اتاق اصناف در خدمت پلمب‌کنندگان!

حمیدرضا رستگار در پاسخ به این سوال که اتاق اصناف چه اقداماتی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای پلمب‌شده انجام داده است؟ توضیح داد: اگر واحد صنفی تخلفی داشته باشد که قانون هم آن را تخلف بداند، یک ضوابطی وجود دارد.

فرهنگی

اخبار سیاسی