صدورحکم متهمان پرونده  هواپیمای اوکراینی بدون ذکر نام متهمان

صدورحکم متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی بدون ذکر نام متهمان

پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و در گذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضائی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران آغاز گردید.

فرهنگی

اخبار سیاسی