پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است

پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است

نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.

فرهنگی

اخبار سیاسی