آیا عدد اعلام‌شده واقعیت اقتصاد را نشان می‌دهد؟

آیا عدد اعلام‌شده واقعیت اقتصاد را نشان می‌دهد؟

روز گذشته مرکز آمار اعلام کرد نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر در بهار امسال به ٨،٢ درصد رسیده است. عددی که نسبت به بهار سال گذشته، یک درصد کاهش داشته است. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی نیز نسبت به بهار پارسال، ۰.۳ درصد رشد کرده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی