ثروت کشور نصف شد؟

ثروت کشور نصف شد؟

می‌توانیم ببینیم که مالکیت ثروت به طور چشمگیری در بخش‌های بعدی کاهش می‌یابد. افراد ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دلاری فقط ۱۳.۶ درصد از ثروت جهانی را در دست دارند. با این حال، تعداد افراد طبقه متوسط جهانی در ۲ دهه گذشته بیش از ۲ برابر شده که ناشی از گسترش سریع چین است.

فرهنگی

اخبار سیاسی