اعتراف وزیـر اقتصاد رییسی به شکست دولت در مهار تورم

اعتراف وزیـر اقتصاد رییسی به شکست دولت در مهار تورم

خرداد سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی در قامت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری روبه‌روی دوربین تلویزیون نشست و اعلام کرد هدفگذاری کرده تا در مدت دو سال تورم را به نصف کاهش داده و سپس به سمت تک‌رقمی‌شدن آن حرکت کند؛ حالا از مردادی که او وارد پاستور شد دو سال و یک ماه گذشته و وعده او به ثمر ننشسته است.

فرهنگی

اخبار سیاسی