هشدار وزیر صمت به خودروسازان: رانت خواری ممنوع

هشدار وزیر صمت به خودروسازان: رانت خواری ممنوع

وزیر صمت چندی پیش نیز با بیان این که مردم در خرید خودرو عجله نکنند شرایط رو به بهبود است گفته بود: با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست های در پیش گرفته دولت، آرامش به بازار خودرو بر می گردد.

فرهنگی

اخبار سیاسی