بیانیه وزارت کشور: در بحث حجاب، نه عقب نشینی شده، نه تساهل صورت گرفته

بیانیه وزارت کشور: در بحث حجاب، نه عقب نشینی شده، نه تساهل صورت گرفته

وزارت کشور با صدور بیانیه ای تاکید کرد هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

فرهنگی

اخبار سیاسی