ناکارآمدی در هیچ سطحی قابل تحمل نیست

ناکارآمدی در هیچ سطحی قابل تحمل نیست

رئیس‌جمهور در دفاع از وزیر صمت در مجلس با بیان این که باید با جریان مافیایی و سودایی برخورد شود، تاکید کرد: خط قرمز دولت مبارزه با رانت، مافیا و ویژه‌خواری است. دولت و مجلس باید در این زمینه اقدام کنند.

فرهنگی

اخبار سیاسی