محسن هاشمی‌ درمورد ماجرای واگن بانوان در مترو:  آدرس غلط ندهید؛ مشکل اصلی کمبود قطار است

محسن هاشمی‌ درمورد ماجرای واگن بانوان در مترو: آدرس غلط ندهید؛ مشکل اصلی کمبود قطار است

محسن هاشمی رفسنجانی خطاب به مدیریت شهر تهران نوشت: عوام‌فریبی نکنید، قطار‌ها را به فوریت تامین کنید، مترو احتیاج به حداقل ۱۵۰۰ واگن دیگر برای خطوط ۷ گانه و ۱۵۰ ایستگاه افتتاح شده خود دارد. آدرس غلط ندهید. خداوند به دلیل آدرس غلط قطعا شما را نخواهد بخشید.

فرهنگی

اخبار سیاسی