هشداردرباره واگذاری شتابزده پرسپولیس و استقلال

هشداردرباره واگذاری شتابزده پرسپولیس و استقلال

اين اقدام غيركارشناسي يك واگذاري ناكام و پرحاشيه و فاقد مقبوليت عمومي همراه با نابساماني مالي و مديريتي و نقض مقررات حرفه‌اي ورزشي در سطح بين‌المللي و هدررفت بيت‌المال را رقم زده است كه نتيجه آن آسيب‌هاي متعددي است كه قابل بحث و بررسي است.

فرهنگی

اخبار سیاسی