نان چند نرخی در بازار به هم ریخته

نان چند نرخی در بازار به هم ریخته

بيش از يك هفته است كه در شوراي قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي قرار است قيمت گندم بررسي شود. اما هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. ولي سرپرست وزارت جهادكشاورزي وعده داده اين اتفاق به‌زودي بيفتد. پس از تاييد قيمت در اين شورا، قيمت در دولت مجددا بررسي و قيمت نهايي تصويب خواهد شد. ا

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات