کنعانی: گروه‌های مقاومت از ایران دستور نمی‌گیرند

کنعانی: گروه‌های مقاومت از ایران دستور نمی‌گیرند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گروه‌های مقاومت منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از ایران دستور نمی‌گیرند و ایران در تصمیمات آن‌ها برای نحوه‌ی حمایت از ملت فلسطین و یا دفاع از خود و مردم کشورشان در برابر هر گونه تجاوز و اشغالگری دخالتی ندارد.

فرهنگی

اخبار سیاسی