هشدار نسبت به تکرار ناآرامی‌ها

هشدار نسبت به تکرار ناآرامی‌ها

روزنامه هم میهن با اشاره به احکام صادر شده برای زنانی که حجاب از سر برداشتند نسبت به تکرار ناآرامی‌‌های سال ۱۴۰۱ هشدار داده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی