ماجرای موقوفات گوهرشاد مشهد

ماجرای موقوفات گوهرشاد مشهد

دفتر سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در واکنش به شبهه واگذاری موقوفات گوهرشاد به او اعلام کرد که متولی باید یکی از سادات صلحای مشهد باشد و این جایگاه به تشخیص مراجع قانونی در من احراز شد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات