اعتراض وکیل اولیای دم مهرجویی و همسرش

اعتراض وکیل اولیای دم مهرجویی و همسرش

حسب اظهارات متهمان و بازسازي صحنه و بررسي مدارك و مستندات، دو نفر ديگر از متهمان در تعقيب خانم محمدي‌فر به اتاق خواب وارد شده و طلاجات او را مطالبه مي‌كنند كه مرحوم محمدي‌فر، طلاجات همراه خود از قبيل النگو و دستبند را در اختيار آنها مي‌گذارد.

فرهنگی

اخبار سیاسی