سبقت متخصصان برای مهاجرت از کشور از پزشکان عمومی

سبقت متخصصان برای مهاجرت از کشور از پزشکان عمومی

در تازه‌ترین تحولات جامعه پزشکی، تمایل متخصصان برای مهاجرت از پزشکان عمومی پیشی گرفته است. این در حالی است که میزان خروجی پزشکان بعد از دوره کرونا و محدودیت‌های سفر، دو برابر شده است. این عدد بین ۶ تا ۱۰ هزار پزشک متغیر است. این عدم قطعیت به‌دلیل عدم انتشار آمار از سوی نهادهای رسمی است

فرهنگی

اخبار سیاسی