حسرت ادامه‌دار مهاجرت نخبه‌های ورزشی

حسرت ادامه‌دار مهاجرت نخبه‌های ورزشی

در خیلی از رشته‌های ورزشی دیگر نیز چنین روندی وجود داشته است. راحله آسمانی و میلاد بیگی با ترک ایران به بلژیک و آذربایجان رفتند و در این چند سال قحطی‌زده تکواندوی ایران، توانستند چند مدال مهم جهانی برای سایر کشورها به دست بیاورند.

فرهنگی

اخبار سیاسی