پاکسازی مجلس از منتقدان دولت؟

پاکسازی مجلس از منتقدان دولت؟

«درخواست قالیباف و برخی نمایندگان برای برکنار شدن معاون سیاسی وزیر کشور باج‌خواهی و زیاده‌خواهی محسوب می‌شود. وزیر کشور نباید تسلیم باج‌خواهی عده‌ای شود»

فرهنگی

اخبار سیاسی