با مصرف خشکبار، از سرطان پیشگیری کنید

با مصرف خشکبار، از سرطان پیشگیری کنید

سرطان، نوعی بیماری محسوب می گردد که بر اثر رشد مهار نشده ی سلول ها به وجود میاید. همچنین برخی محققان بر این باورند که بیماری سرطان، نوعی تورم و ورم می باشد که بر اثر اختلالات بدن ایجاد می گردد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات