مسمومیت بیش از ۳۶۰ دانش‌آموز

مسمومیت بیش از ۳۶۰ دانش‌آموز

«براساس گزارشات دریافتی، تعدادی از افرادی که اقداماتی انجام داده بودند، دستگیر شدند و در حال بازجویی هستند. اکنون بنا شده در دو هفته آتی کارگروه باز هم جلسه تشکیل دهد و اگر با گزارشات دریافتی به نتیجه نهایی رسیدیم، گزارش نهایی در این موضوع را جهت ارائه به صحن مجلس آماده کنیم».

فرهنگی

اخبار سیاسی