چرا رابرت مالی خانه‌شنین شد؟/اتهام بزرگ علیه نماینده آمریکا در موضوع ایران

چرا رابرت مالی خانه‌شنین شد؟/اتهام بزرگ علیه نماینده آمریکا در موضوع ایران

بیش از 40 روز از زمانی که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، کم پیدا شده است. جزئیات جدید نشان می‌دهد که مجوز صلاحیت امنیتی رابرت مالی تعلیق شده و او از عصر پنجشنبه در مرخصی بدون حقوق به‌سر می‌برد.

فرهنگی

اخبار سیاسی