تورم بالای ۵۰ درصد کمر مردم راشکسته

تورم بالای ۵۰ درصد کمر مردم راشکسته

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: دومین نیاز کشور تمرکز و تکیه بر اصلاح شاخص‌های اقتصادی است که مقام معظم رهبری شعارهای سال را بر مبنای آن لحاظ کرده‌اند، و امسال دو شاخص اساسی تورم و رشد اقتصادی لحاظ شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی