احتمال گرانی بنزین توسط دولت با چراغ سبز مجلس

احتمال گرانی بنزین توسط دولت با چراغ سبز مجلس

اعتبارات و هزینه‌های شرکت‌های دولتی شفاف و زیر رصد مجلس نیست، تمام موارد ذکر شده ایرادات بزرگی است که این لایحه دارد و امیدواریم که مجلس بتواند با دست بردن در جزئیات لایحه مقداری آن را تعدیل کند، زیرا اگر نتواند مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی