خالص سازان از رئیسی هم عبور خواهند کرد

خالص سازان از رئیسی هم عبور خواهند کرد

افرادی که امروز جزء خالص‌سازها هستند ماهیتا شاید همان افرادی نباشند که در اوایل انقلاب و دهه‌های هفتاد و هشتاد بودند. گاهی اوقات همین کسانی که امروز اصلاح‌طلب و چپ حساب می‌شوند زمانی خودشان جزء خالص سازها در چارچوب و قالب خاص آن زمان بودند.

فرهنگی

اخبار سیاسی