محسن هاشمی: آیت‌الله هاشمی امروز را پیش‌بینی می‌کرد / او بزرگ‌ترین دشمن ایران را فقرمی‌دانست

محسن هاشمی: آیت‌الله هاشمی امروز را پیش‌بینی می‌کرد / او بزرگ‌ترین دشمن ایران را فقرمی‌دانست

محسن هاشمی‌رفسنجانی نوشت: در نگاه آیت‌الله هاشمی و همفکران ایشان، بزرگ‌ترین نیاز جامعه رفاه مردم بود و از این‌رو مهم‌ترین آرمان و هدف را ایجاد رفاه برای جامعه اسلامی و مردم ایران می‌دانستند.

فرهنگی

اخبار سیاسی