رکورد ردصلاحیت شکست

رکورد ردصلاحیت شکست

بر اين اساس ميزان ردصلاحيت‌ها در مجلس نخست شوراي اسلامي تا مجلس دوازدهم حدود 47برابر افزوده شده است. در مجلس نخست ميزان ردصلاحيت‌ها تنها 1.2درصد بوده است. آماري كه در مجلس دوازدهم به بيش از 55درصد رسيده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی