خودشان تورم درست می‌کنند و از همان تورم مالیات می‌گیرند

خودشان تورم درست می‌کنند و از همان تورم مالیات می‌گیرند

محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، درباره محل‌های هزینه مالیات گفت: با توجه به اینکه دولت‌ها و مخصوصا این دولت هیچ گزارشی از محل هزینه‌ها و درآمد‌های مالیاتی به مردم ارائه نمی‌کنند، شما از من بپذیرید که من هم نمی‌دانم مالیات‌ها کجا هزینه می‌شود.

فرهنگی

اخبار سیاسی