افزایش عجیب فشار مالیاتی دولت و مجلس به مردم | رشد ۵۸ درصدی بودجه صداوسیما !

افزایش عجیب فشار مالیاتی دولت و مجلس به مردم | رشد ۵۸ درصدی بودجه صداوسیما !

به نظر می‌رسد هزینه‌های دولت روز به روز در حال افزایش است، نمایندگان مجلس بودجه هنگفت ۲۴ هزار میلیارد تومانی را برای صداوسیما در نظر گرفتند. این مقدار بیش از ۵۸ درصد رشد در بودجه نهاد مذکور و رشد ۳ برابری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

فرهنگی

اخبار سیاسی