طرح مالیات بر حساب‌های بانکی، ابهام های زیادی دارد

طرح مالیات بر حساب‌های بانکی، ابهام های زیادی دارد

در روزهای گذشته، تصویب بند «ج» از تبصره «۶» لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در آن آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است.

فرهنگی

اخبار سیاسی