هاله بنفش روی تهران، نشانه مازوت سوزی است

هاله بنفش روی تهران، نشانه مازوت سوزی است

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران گفت: دی اکسید گوگرد شبیه یک هاله بنفش رنگ روی تهران شکل گرفته که ناشی از آغاز مازوت سازی در نیروگاه‌های اطراف شهر و گازوئیل سوزی شهرک‌های صنعتی است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات