دستگاه لیزر الکساندرایت موتوس چیست؟

دستگاه لیزر الکساندرایت موتوس چیست؟

دستگاه لیزر الکساندرایت موتوس AY نوعی دستگاه لیزر مو و پوست و  پزشکی زیبایی است که عمدتاً برای رفع موهای زائد و درمان های پوست و مو مورد استفاده قرار می گیرد.

فرهنگی

اخبار سیاسی