دستکاری در لوایح توسط افراد مجهول‌الهویه در مجلس یازدهم!

دستکاری در لوایح توسط افراد مجهول‌الهویه در مجلس یازدهم!

معادله دستكاري طرح‌ها و لوايح توسط افراد مجهول‌الهويه در مجلس يازدهم، آرام آرام در حال بدل شدن به يك معضل جدي سياسي و راهبردي است. دستكاري‌هايي كه نمونه‌هايي از آن بارها در زمان فعاليت‌هاي مجلس يازدهم تكرار و حاشيه‌هاي بسياري را ايجاد كرده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات