لاوروف: اضافه کردن الزامات جدید به برجام، احیای آن را پیچیده می‌کند

لاوروف: اضافه کردن الزامات جدید به برجام، احیای آن را پیچیده می‌کند

وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید اضافه کردن «الزامات جدید» به برجامِ اصلی احیای آن را دشوار خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که در حال حاضر مسئولیت احیای برجام با ایران، روسیه و چین نیست و طرف‌هایی که این روند را متوقف کرده‌اند باید آن را احیا کنند.

فرهنگی

اخبار سیاسی