افزایش هزینه لوازم التحریر

افزایش هزینه لوازم التحریر

ارزان‌ترین مدادرنگی‌ ۶ رنگ ۴۵ هزار تومان و قیمت مداد رنگی ۱۲ رنگ جعبه مقوایی لوکی ۶۸ هزار تومان، ۱۲ رنگ پیکاسو ۸۵ هزار تومان و ۱۲ رنگ آریا هم ۹۵ هزار تومان است. این در حالی است که مداد رنگی ۱۲ رنگ استدلر ۱۵۰ هزار تومان و ۱۲ رنگ برند فابر کاستل ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات