صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران منتفی شد

صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران منتفی شد

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی از روز دوشنبه آغاز شد که به گفته دیپلمات‌‌‌ها، قدرت‌‌‌های غربی بار دیگر از رویارویی جدی با ایران در پی عدم‌همکاری این کشور با آژانس بر سر طیفی گسترده از مشکلات، طفره رفتند و قصد مقابله جدی با ایران را ندارند.رویترز با انتشار گزارشی در این خصوص، به بهانه آغاز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این موضوع اشاره کرده و آورده است: «بیش از یک سال از تصویب قطعنامه‌‌‌ای توسط ۳۵ عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از ایران می‌‌‌خواهد در مورد ذرات اورانیوم کشف‌شده در مکان‌‌‌های اعلام‌نشده همکاری کند، می‌‌‌گذرد.»

فرهنگی

اخبار سیاسی