طرح‌های حمایتی دولت، از حفظ کرامت انسانی تا فاجعه فقر غذایی

طرح‌های حمایتی دولت، از حفظ کرامت انسانی تا فاجعه فقر غذایی

طرح‌های حمایتی دولت سیزدهم مانند «فجرانه» و «یسنا» برای اقشار آسیب پذیر در راستای افرایش میزان کالری دریافتی روزانه این گروه‌ها نه تنها در شیوه اجرا کرامت افراد را خدشه‌دار می‌کند ازسوی دیگر نیز پرده از فاجعه فقر غذایی میان دهک‌های کم درآمد برداشته است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات