فقر ایرانی‌ها به خرید قسطی لباس رسید

فقر ایرانی‌ها به خرید قسطی لباس رسید

در حالی که مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش به رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرده است اما با نگاهی به وضعیت معیشتی مردم چیز دیگری نمود پیدا می‌کند. ادعای کاهش تورم و رشد اقتصادی با شرایط زندگی مردم همخوانی ندارد و برای هیچ‌کس این ادعا باورپذیر نیست.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات