مردم زیر بار فشار‌های اقتصادی له شدند

مردم زیر بار فشار‌های اقتصادی له شدند

یحیی ابراهیمی نماینده دلفان با انتقاد از وضعیت اقتصاد می‌گوید: اینکه حال و روز اقتصاد کشور و معیشت مردم به این نقطه رسیده، دلیلش این است که دولت، کار را به کارشناسان نمی‌دهد و نمی‌داند که اقتصاد، دستوری نیست.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات