اختصاص ۹۰ درصد ارز ترجیحی برای واردات چای در دولت رییسی/فرار به جلو در فساد چای دبش

اختصاص ۹۰ درصد ارز ترجیحی برای واردات چای در دولت رییسی/فرار به جلو در فساد چای دبش

با اظهارات جديد رييس قوه قضاييه، مشخص شده كه 90درصد از فساد در تخصيص ارز واردات چاي در دو سال 1400 و 1401 رخ داده و ادعاي مسوولان دولتي درباره «كشف» و « جلوگيري» ‌از اين فساد گسترده نوعي «فرار رو به جلو» بوده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات