فساد دبش و افزایش سن بازنشستگان

فساد دبش و افزایش سن بازنشستگان

باد‌های پاییزی امسال هر چقدر خالی از ابر‌های بارش‌زا بود به همان اندازه پر بود از اخباری که به نگرانی اقتصادی مردم دامن می‌زد. دغدغه‌هایی که باعث شد از ابتدای پاییز ۳۶ هزار کاربر شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) بیش از ۲۰۰ هزار محتوا در ارتباط با این دغدغه‌ها تولید کنند. کاربران تقریبا هر ماه با خبری جدید که تبعات آن در زندگی روزمره‌شان پررنگ بود مواجه شدند و برای اعتراض یا آرام شدن اعصاب به تولید محتوا در ایکس پرداختند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات