روزگار عجیب فساد در دولت محرومان

روزگار عجیب فساد در دولت محرومان

دولت سیزدهم را باید کابینه شگفت‌انگیز دانست؛ چراکه اتفاقاتی در سطوح وزارتی رخ می‌دهد که به قول امروزی‌ها برای دیگر دولت‌ها قفل بوده است. هرچند در گذشته نیز دختر یکی از وزرا نامش در فساد دارو مطرح شد اما وزرا شخصاً در پرونده‌ها پایشان گیر نبود.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات