عباس عبدی: دولت ناکارآمدی خود در فروش نفت از طریق گرفتن مالیات از مردم جبران می‌کنند

عباس عبدی: دولت ناکارآمدی خود در فروش نفت از طریق گرفتن مالیات از مردم جبران می‌کنند

عبدی می‌گوید: کوشش دولت ایران برای افزایش شدید مالیات شفاف و پذیرفتنی نیست. انصاف باید داد که اخذ مالیات از غذا ظلم مضاعفی است که از دولت‌های قبل پایه‌گذاری شد و اکنون قصد دارند آن را به ۱۰ درصد افزایش دهند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات