فرمانده سپاه: سرلشکر سلامی: مدرن‌ترین تجهیزات را داریم‌/ اسرائیل دیگر نمی‌تواند رجز بخواند

فرمانده سپاه: سرلشکر سلامی: مدرن‌ترین تجهیزات را داریم‌/ اسرائیل دیگر نمی‌تواند رجز بخواند

سلامی عنوان کرد: تفاوت عزت و ذلت را در این نبرد می‌توان دید و این‌ها همه از شهادت است که رمز پیروزی مسلمانان است و چه بخواهیم و نخواهیم این حقیقت عظمی تمام کننده است و این پیروزی نتیجه‌های درخشان دارد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات