برای خود حقوق‌های بالاتر از ۵۰ میلیون را ضروری می‌بینند، اما از ترس تورم حقوق کارگران و کارمندان را بالا نمی‌برند!

برای خود حقوق‌های بالاتر از ۵۰ میلیون را ضروری می‌بینند، اما از ترس تورم حقوق کارگران و کارمندان را بالا نمی‌برند!

فرشاد مومنی گفت: میرزاتقی خان امیرکبیر، ورود کالا‌های قابل تولید در کشور را ممنوع کرده بود. اما در این سرزمین گرامی غیراز این است و به نظر کارشناسان دلسوز هم در این زمینه، هیچ اعتنایی نمی‌کنند. در بعضی از سالها، در دوره روحانی و احمدی نژاد، اندازه واردات کالا‌های قابل تولید در داخل به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است! اگر واقعا سیستم عاقله اهل خرد بود، این وضعیت را متوقف می‌کرد. این دو رکورد زدند، اما عزیزان دیگر، همین راه را کم و بیش ادامه می‌دهند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات