بیش از نیم میلیون آرای باطله در تهران! /این انتخابات حامل پیامد‌های مهمی برای شیوه حکمرانی است

بیش از نیم میلیون آرای باطله در تهران! /این انتخابات حامل پیامد‌های مهمی برای شیوه حکمرانی است

ای باطله همواره در انتخابات وجود داشته است. تفاوت این دوره با دوره‌های قبل، نسبت رای باطله با مشارکت و همچنین نسبت رای باطله با بالاترین آرای کسب شده برای حضور در مجلس است. یعنی در گذشته اگر رای باطله حتی به همین اندازه هم داشتیم، نسبت تعیین‌کنندگی زیادی با تعداد مشارکت‌کنندگان نداشت، اما این‌بار، رای باطله نشان‌دهنده نوعی نگرش رفتار رای‌دهندگان به شرایط سیاسی است که میزان رای باطله را قابل تامل می‌کند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات