پاسخ علی باقری به سوالی در خصوص هدر دادن پول بیت‌المال برای مذاکره با «مورا»

پاسخ علی باقری به سوالی در خصوص هدر دادن پول بیت‌المال برای مذاکره با «مورا»

علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه در جلسه «حمایت از فلسطین؛ از شعار تا عمل» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال یک دانشجو درخصوص هدر دادن پول بیت‌المال برای مذاکره با «مورا» گفت: هنرِ یافتنِ نقاطِ تلاقی کاری است که بر دوش دستگاه دیپلماسی است؛ ما باید این مسیر را ادامه بدهیم .

فرهنگی

اخبار سیاسی