حرکات عجیب یک نماینده هنگام درد دل معلمان

حرکات عجیب یک نماینده هنگام درد دل معلمان

ویدئویی از حرکات نامتعارف علیرضا منادی سفیدان، نماینده حوزه انتخابیه تبریز هنگام درد و دل معلمان خوزستانی وایرال شده است.این نماینده در میانه گلایه معلمان، رفتارهای نامتعارفی از خود نشان داد.

فرهنگی

اخبار سیاسی