سه گروه پولدار در ایران

سه گروه پولدار در ایران

عباس عبدی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: رویکرد نادرستی در میان برخی از مردم که کم هم نیستند، وجود دارد که صاحبان ثروت را به نوعی ظالم یا فاسد می‌دانند و تصور می‌کنند که اموال آنان از راه دزدی و فساد به دست آمده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی